Landerij VanTosse

VOEDSELLANDSCHAP VAN 70 HECTARE AAN DE ZUIDRAND VAN DE STAD OSS VAN EN VOOR DE OSSENAREN


Hier wordt de stad-land verbinding en transitie van de landbouw in de stadsrandzone vormgegeven en wordt er gewerkt aan een mooi en vitaal landelijk gebied. Samen met lokale ondernemers worden nieuwe ketens van streekproducten gecreëerd.