Gelders Kennisnetwerk Voedsel

NIEUWE SAMENWERKING TUSSEN PROVINCIE EN GEMEENTEN ROND LANDBOUW EN VOEDSEL


Provincie Gelderland zet in op een actief voedselbeleid. Onder andere door het ondersteunen van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Dit netwerk biedt Gelderse gemeenten praktische voorbeelden en oplossingen om het thema voedsel op de agenda te krijgen.