Doarpstûn Snakkerburen

EEN VOORBEELD VOOR GEMEENTELIJK SOCIAAL BELEID IN LEEUWARDEN


Een van de speerpunten van het Leeuwarder eetbare stad beleid is om de lokale productie van voedsel te stimuleren. Doarpstûn Snakkerburen heeft daarin een belangrijke voorbeeld- en ambassadeursfunctie voor vergelijkbare initiatieven.