Nieuwe City Deal van start: Op naar een gezonde en duurzame voedselomgeving!

Vandaag – Wereldvoedseldag – is de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving ondertekend. Ondertekenaars van alle deelnemende partijen verzamelden zich in het World Food Center in Ede voor het ondertekenen van deze 28e deal. 

Een goed voedselaanbod is essentieel voor een gezonde en duurzame toekomst. Helaas is het beschikbare en betaalbare voedselaanbod – met name in kwetsbare wijken – steeds ongezonder geworden. De toename en het gemak van ongezond voedsel zorgt voor toenemende gezondheidsproblemen zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Al meer dan de helft van alle volwassen Nederlanders heeft overgewicht. Daarnaast zorgt overproductie en niet-duurzaam geproduceerd voedsel voor een onhoudbare uitstoot van broeikasgassen, ontbossing en verlies aan biodiversiteit.

Een gezond en duurzaam voedselaanbod moet voor iedereen lokaal haalbaar en betaalbaar zijn. Lokaal haalbaar: uit de buurt of regio; betaalbaar: óók of júist voor mensen met een lager inkomen. Dat is de afspraak die de partijen in deze City Deal met elkaar hebben gemaakt.

Meer informatie over deze City Deal en de deelnemende partijen vind je hier.