Jaap Seidell: betrek de burger

Welke rol speelt voedsel in het leven van de gewone burger? Als het over voedsel gaat wordt in de politiek vaak over de burger gesproken, maar niet met. Dit zorgt voor wantrouwen als het gaat over maatregelen op het gebied van gezonder of duurzamer voedselbeleid (Alles wordt ons afgepakt; ik mag mijn broodje bal ook al niet meer eten). Prof. dr. Jaap Seidell, Voeding en gezondheid VU Amsterdam, lid Gezondheidsraad en KNAW, breekt een lans voor onderzoek in de wijk. 

Ondertussen bestaan er werkende interventies zoals het betrekken van kinderen bij ‘van grond tot bord – denken’, wat zeer positieve effecten blijkt te hebben. Het kost echter grote moeite om gezonde voeding op scholen te realiseren. Seidell vertelt dat het vaak een combinatie van politiek en beleid op de scholen zelf ligt, waarbij geld, ouders en leerlingen vaak als bezwaar opgevoerd.

De grote vraag: hoe schalen we succesvolle interventies op? Ze moeten betaalbaar worden gemaakt en naar de mensen toe worden gebracht. Een belangrijke succesfactor is het betrekken van de burgers (ouders/docenten/schoolbestuur/kinderen). We moeten achterhalen wat hen tegenhoudt, en samen deze barrières wegnemen!